Menu Zamknij

Ukojenie w cierpieniu

Wedle danych Narodowego Funduszu Zdrowia choroba alzheimera dotyka coraz większej liczby Polaków. W latach 2014-2019 zaobserwowano wzrost liczebności chorych o 12 procent a w ostatnich latach współczynnik ten znów gwałtownie wzrasta. Gdy choroba degeneruje umysł i prowadzi do powolnej śmierci, rodzina nie zawsze potrafi poradzić sobie z opieką nad chorym krewnym. Co wówczas zrobić?

Domy opieki Warszawa i okolice

Gdy chory staje się trudny w opiece, nie potrafi samemu wykonać podstawowych czynności fizjologicznych, rodzina może nie sprostać opiece – każdy ma przecież swoje obowiązki zawodowe i nie może poświęcić się w pełni schorowanemu członkowi rodziny. Wówczas jedynym ukojeniem w cierpieniu stają się ośrodki opieki. Na terenie kraju ich sieć nie jest zbyt gęsta, wyjątek stanowi metropolia warszawska.

Domy opieki alzheimer Warszawa to relatywnie gęsta sieć placówek opiekuńczych zarówno publicznych, jak i prywatnych. Na terenie stolicy i w jej najbliższym sąsiedztwie znajduje się około 20 ośrodków świadczących pomoc i opiekę osobom cierpiącym na chorobę alzheimera. Szczególnie komfortowe warunki znajdują się na prawym brzegu Wisły, na południowy wschód od dzielnicy Praga, gdzie ze względu na uzdrowiskowy charakter i sąsiedztwo dużej ilości lasów pobyt chorych jest wyjątkowo komfortowy.

Dom opieki alzheimer – co trzeba wiedzieć

Funkcjonowanie domów opieki w naszym kraju ma kilka aliansów, o których warto wiedzieć. Przede wszystkim, domy opieki dzielą się na publiczne i prywatne. Publiczne są finansowane z emerytur bądź rent chorego, a koszty utrzymania w takich ośrodkach nie mogą przekroczyć 70% takiego świadczenia. Inaczej jest w przypadku prywatnych domów dla chorych, gdzie stawki są ustalane rynkowo i często są bardzo wysokie.

Jeżeli ktoś z rodziny, zdecyduje, że chce zrezygnować z pracy i zająć się chorym rodzicem czy bliskim (zamiast oddawać go do domu opieki) ma do tego prawo. Może wystąpić do państwa o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z pracy zawodowej na rzecz opieki nad chorym. Przyznawanie takiego świadczenia reguluje artykuł 17, ustęp 1, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia takie najczęściej są przyznawane, jednak należy pamiętać, iż nie są to duże pieniądze. W 2022 roku było to 2119 złotych miesięcznie.